Сфери на дейност и услуги

ФИНАНСОВ И КАПИТАЛОВ ПАЗАР
СТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСА. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
ДАНЪЦИ И РЕГУЛАЦИИ
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ЗАЩИТА ПО ДЕЛА