Свържете се с нас

КОНТАКТИ

Република България, гр. София, п.к. 1303

бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55

Телефон/Факс

+359 2 980 40 21

Телефон/Факс

+359 2 988 09 52

Имейл адрес

office@kgm-law.com