НИЕ НАМИРАМЕ ПЪТЯ,

ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ПЪРВАТА КРАЧКА

partners1

Калайджиев & Георгиев

Над 25 години доказан авторитет и опит в правното обслужване и процесуалното представителство на корпоративни клиенти. На нашата експертиза се доверяват дружества на мултинационални компании, водещите банки в страната-собственост на финансови групи в Европа, други кредитни институции, застрахователни, лизингови и др. дружества, опериращи на финансовия пазар, както и редица дружества от различни сектори на икономиката и с различни сфери на дейност.

През годините дружеството изгради и продължава да доказва репутацията си на едно от водещите в страната в предоставянето на правни услуги за бизнеса. В редица международни издания дружеството от години фигурира сред водещите на българския пазар на правни услуги в областите банки и финансов сектор, ценни книжа, чуждестранни инвестиции, корпоративно и търговско право, вещно право и инвестиции в недвижими имоти – CHAMBERS GLOBAL, The World`s Leading Lawyers for Business, 2002-2003, 2004-2005; THE LEGAL 500, 2006. EUROPEAN LEGAL EXPERTS, A Legal Business Report, 2005, 2006 и 2007 поставя трима от съдружниците в листите на водещите експерти за България в областта на банково право и финанси. Според IFRL 1000 The Guide to the World`s Leading Financial Law Firms, 2006, дружеството се радва на добра репутация и има добри и високо квалифицирани адвокати. И за 2020 г. дружеството е ранкирано в CHAMBERS EUROPE 2020, The Europe`s Leading Lawyers for Business, като добре известно със способностите на адвокатите си в съдебни производства по различни казуси във всички нива на българските съдилища, както и в арбитражни производства, а също и отличено от анкетирани представителни клиенти във финансовия сектор.

Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” е член на:

partners 2
partners1
partners 2