Ясен Александров Найденов

Адвокат

yasen naidenov profile

Ясен Александров Найденов

Адвокат

email
yasen.naydenov@kgm-law.com
translation
английски, немски

образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2013 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

  • 2014 - 2015
    Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев”
  • 2013
    Стажант в Софийски районен съд
  • 2011 - 2012
    Стажант, Стажантска програма към Софийски районен съд по програма „Фулбрайт”(Fulbright)

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Дружествено право

Защита на личните данни

Мерки срещу изпирането на пари

Процесуално представителство пред съд и арбитраж

Енергийно право