Ради Георгиев Георгиев

Съдружник

Radi Georgiev 1

Ради Георгиев Георгиев

Съдружник

email
radi.georgiev@kgm-law.com
translation
английски, френски, руски

образование:

Завършил е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1995 г. Положил теоретико-практически изпит - 1996 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

търговско право; застрахователно право; сливания и придобивания; авторско право; ценни книжа; трудово право; право на индустриална собственост; конкурентно и антимонополно право; административно право; съдебни и административни производства.

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

  • 2000 - 2006
    "Ийстло” ООД
    Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД
  • 1995 - 1999
    "Корпорит адвайзърс” ООД
    Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Застрахователно право

Инвестиционни посредници

Авторски и сродни права

Конкурентно и антимонополно право

Административни производства

административно-наказателни производства