Марина Валентинова Войнова

Адвокат

marina voinova prfile

Марина Валентинова Войнова

Адвокат

email
marina.voynova@kgm-law.com
translation
английски, немски

образование:

Завършила е Университета за национално и световно стопанство, Юридически факултет, магистър по право – 2009 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

вещно право; облигационно право; търговско право;

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

  • 2011 - 2012
    Юридически съветник в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев”
  • 2010 - 2011
    „Прайм Консултантс” ООД
    Юрисконсулт в „Прайм Консултантс” ООД

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Административно право и процес

Данъчно право

Защита пред Съда на Европейския съюз

Процесуално представителство пред съд и арбитраж

Дружествено право

Търговски сделки

Облигационно право