Маргарита Славова Калайджиева

Съдружник

margarita kalaidjieva profile pic

Маргарита Славова Калайджиева

Съдружник

email
m.kalaidjieva@kgm-law.com
translation
немски, английски, руски

образование:

Завършила е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1991 г. Положила теоретико-практически изпит - 1992 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

вещно право; търговско право; публично предлагане на ценни книжа и публични дружества; кредити и обезпечения; конкурентно и антимонополно право; чуждестранни инвестиции; приватизация; авторско право, медийно право, реклама; административно право; съдебни и административни производства.

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

 • 2006 г. – и до момента
  Лектор на Първата национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”
 • Участвала е в изготвяне на оздравителни планове на дружества в несъстоятелност, в съдебните производства и в цялостния процес по възстановяване на нормалната им дейност;
 • Участвала е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на акции при учредяване и увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им, както и на проспекти за емисии облигации;
 • Участвала е в преговорите и е консултирала договорите по много приватизационни сделки на промишлени предприятия в страната;
 • Участвала е активно в проектите по реализация на инвестиционната програма на компанията Royal Dutch Shell в България, в изготвянето на правни анализи, консултиране на договорите и водене на преговорите;
 • Участвала е в изготвянето на документацията и цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензиране на банки от БНБ, както и на инвестиционни посредници, публични дружества и други емитенти от Комисията за финансов надзор
 • 2000 - 2006
  “Ийстло” ООД
  Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД;
 • 1995 -1999
  “Корпорит адвайзърс” ООД
  Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД
 • 1993 - 1994
  Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - асистент;

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Вещно право

Обезпечения

Дружествено право

Публични дружества и други емитенти

Медии и реклама

Съдебни и арбитражни производства