Христо Владов Хинов

Съдружник

hristo hinov profile pic

Христо Владов Хинов

Съдружник

email
hristo.hinov@kgm-law.com
translation
английски, руски

образование:

Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2005 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

дружествено право; приватизация и инвестиции; медии и реклама; административно право; съдебни и административни процедури.

ПРЕДИШЕН ОПИТ:

  • 2006 - 2007
    Юрисконсулт, Агенция за следприватизационен контрол

ПОНАСТОЯЩЕМ:

завежда сектори:

Процесуално представителство пред съд и арбитраж

Дружествено право

Преобразуване и придобиване

Медия и реклама

Защита от дискриминация