Милена Кунчева

Юрисконсулт

milena2

Милена Кунчева

Юрисконсулт

email
milena.kuncheva@kgm-law.com
translation
английски, испански

образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2023 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

ПОНАСТОЯЩЕМ: