Мария Стойчева

Адвокатски сътрудник

MariaSt2 scaled

Мария Стойчева

Адвокатски сътрудник
email
maria.stoytcheva@kgm-law.com
translation
английски

образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2024 г.

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ:

търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

ПОНАСТОЯЩЕМ: